Sertifikater

KLW Sp z o.o's hygienesertifikat bekrefter kvaliteten og sikkerheten til produktene våre. Vi oppfyller alle krav til produksjon av tapeter, slik at kundene våre kan være trygge på sikkerheten til materialene som brukes.

Sertifikatet inneholder følgende informasjon:
Produktet som er oppført i sertifikatet oppfyller hygienekravene.
Sertifikatet er utstedt av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Lukten som kan oppstå under produksjon og montering av tapeter er et naturlig fenomen på grunn av typen materialer som brukes til tapettrykk. I henhold til anbefalingene fra Nasjonalt folkehelseinstitutt bør rommet luftes etter påføring av tapetene til lukten forsvinner helt.

 

Det ovennevnte sertifikatet fastslår at vinyl- og fleecetapetet vi produserer er trygt, så det er ingen innvendinger mot å bruke det i alle typer rom. Vi har gjennomført hygienevurderinger siden 2008.